"Onze organisatie wordt vertegenwoordigd door professionals

die gedreven worden door een grondige passie voor deze job"

SYNDICUSPLUS

SYNDICUS PLUS, een syndicuskantoor dat streeft naar meer dan enkel dossierbeheer. Wij gaan voor de plusfactor, een persoonlijke maar ook zeer grondige aanpak, snel en efficiënt, hands-on en vooruitstrevend, uw zakenpartner!

Noem ons gerust uw rechterhand in mede-eigendom.

 

Integriteit en eerlijkheid liggen aan de basis van elk dossier dat door ons wordt behandeld. De verantwoordelijkheid over uw dossier wordt door ons zeer serieus genomen want een perfect beheer van uw appartementsgebouw dragen wij hoog in het vaandel.  Ons doel is het creëren van langdurige en duurzame relaties met eigenaars en bewoners.

GROTE DESKUNDIGHEID

Wij gaan voor deskundigheid van een hoog niveau! We voeren een vlekkeloze administratie in uw mede-eigendom waarbij kennis, kunde en ervaring leidend zijn. Door continu te investeren in training en opleiding kunnen wij garanderen dat u steeds op iedere vraag of situatie een toepasselijk antwoord of oplossing krijgt.

KLANTGERICHTE STRATEGIE

Syndicus plus staat voor efficiëntie, een doe-mentaliteit, open communicatie en een persoonlijke aanpak! 7 op 7 kan u bij ons terecht want wij gaan voor U tot het uiterste.

De Syndicus Plus waarden geven een uitdrukking

aan onze visie op het leven in mede-eigendom en onze ethische code.

Ze weerspiegelen ook ons engagement om

op een open manier te communiceren en samen te werken.

PLUS FACTOR

ONZE WAARDEN

RESPECTVOL EN OPEN COMMUNICATIE

Wij nemen eerlijk en oprecht onze eigen verantwoordelijkheden op, zowel intern als extern. Wij zorgen ook voor een actieve, positieve, oplossingsgerichte en open communicatie tussen eigenaars en met elkaar: openstaan voor de mening van anderen, hulp en een luisterend oor bieden indien nodig. Een respectvolle houding ten opzichte van anderen is bij dit alles een basiswaarde.

Wij dragen een transparante en duidelijke communicatie hoog in het vaandel.

EFFICIENTIE

We zorgen voor de juiste focus en het stellen van de juiste prioriteiten om de snelheid van uitvoering indien nodig te verhogen, en toch kwaliteit te behouden. Hiertoe verzamelen en verwerken wij op een grondige en accurate manier informatie en gegevens zodat deze leiden tot een snelle, gerichte voorbereiding, coördinatie en uitvoering van acties en werkzaamheden.

FLEXIBEL

Het vermogen om ons gemakkelijk aan te passen aan een veranderende omgeving, werkwijze, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en vereisten van onze klanten. We staan open voor nieuwe ideeën of specifieke vragen, en dit met het beoogde eindresultaat in het vizier. Syndicus Plus is 7 op 7 bereikbaar.

ORIGINEEL

Het benaderen van vragen vanuit verschillende invalshoeken en niet gebonden zijn aan patronen en (denk)kaders. Met nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen.

We durven onverwachte en eigenzinnige wegen in te slaan. Jong en vrij van geest, gebrek aan angsten en vooroordelen. We hebben een andere aanpak, we stimuleren een ‘out of the box’ denkwijze.

KWALITEIT

We geven aandacht aan het volledig, nauwkeurig en geordend uitvoeren van de werkzaamheden, gericht op het voorkomen van fouten en onvolledigheden.

Hierbij volgen wij onze klanten van nabij op en komen gemaakte afspraken na.

Onze eigen kennis houden we up to date, blijven deze verder ontwikkelen en delen deze ook met onze collega’s. Deze kennis spelen we ook ten volle uit bij het adviseren van onze eigenaars.

WIJ STEUNEN OP VERTROUWEN

Dat vertrouwen komt ons toe door steeds volgens onze waarden en normen te werk te gaan, los van eender welke situatie of resultaat. U mag erop rekenen dat wij ons woord nakomen en dat wij correct en rechtvaardig zullen handelen.

DIENSTEN

De basis activiteiten van de syndicus zijn bij wet geregeld. De syndicus wordt in dat verband verantwoordelijk geacht voor onder andere het bij elkaar roepen van de algemene vergadering van mede-eigenaars en het uitvoeren van de beslissingen genomen in deze vergadering.

 

Als centraal aanspreekpunt is de syndicus ook verantwoordelijk om de beslissingen van deze vergadering te communiceren aan de bewoners van het gebouw. Deze communicatie is zeer belangrijk en wordt als vitaal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie hoog in het vaandel gedragen.

Buiten dit communicatieve aspect zijn er nog andere pijlers waarop onze activiteiten gebaseerd zijn.

Om volledig te zijn lichten we ze alle 5 hieronder nog even toe:

COMMUNICATIEF BEHEER

Het communiceren van de beslissingen van de algemene vergaderingen, telefonische permanentie, nooddienst, afspraken omtrent bereikbaarheid en interventies in de gebouwen, communicatie met de commissaris van rekening omtrent de controle van de boekhouding, enz….

1

ADMINISTRATIEF BEHEER

Het organiseren en notuleren van de algemene vergaderingen, het regelen van leverancierscontracten, het archiveren van alle relevante documenten, het bijhouden van de eigenaarsgegevens, het opmaken van dossiers m.b.t. verkopen van appartementen, het opstellen van een reglement van inwendige orde, het controleren van inhoudingsplicht van de leveranciers van de VME

2

FINANCIEEL BEHEER

Het opvolgen van achterstallen, het voeren van een transparante boekhouding en duidelijke afrekeningen per mede-eigenaar, het correct uitsplitsen van de gemeenschappelijke kosten volgens de afgesproken verdeelsleutels, het opvolgen van uitbetalingen van schadedossiers, het opvragen van waarborgfonds en werkkapitaal, het betalen van de leveranciersfacturen enz.…

3

TECHNISCH BEHEER

Het coördineren van verbeterings- en herstelwerken, opdracht geven voor dringende interventies, mede-eigenaars bijstaan bij opleveringen, opvragen van offertes, controle op uitvoering van werken, communicatie met bouwheer, enz.….

4

JURIDISCH BEHEER

Het nauwgezet opvolgen van regelgeving omtrent mede-eigendom, analyses van de statuten van het gebouw en de rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars, opstarten en opvolgen van invorderingsprocedures m.b.t. achterstallige eigenaars (of leveranciers), opvolgen van juridische geschillen, enz….

5

KLUS PLUS

Syndicus Plus stelt een klusjesman ter beschikking die steeds beschikbaar is

voor ‘de kleine, Nietgespecialiseerde werken’,

zodat enerzijds de opvolging zo spoedig mogelijk gebeurt en anderzijds trachten wij

het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. U moet niet voor het minste/ kleinste werk

– zoals bijvoorbeeld het vervangen van lampen – een elektricien/ aannemer betalen.

IEDEREEN WELKOM

Van mini residentie tot de allergrootste residenties, aan onze tafel is iedereen even belangrijk. Geen opdracht is te min, geen opgave te groot. Elk project pakken we met evenveel enthousiasme aan. Gewapend met een scherpe creativiteit, ruime ervaring en een groot inlevingsvermogen in elke mede eigendom.

Contacteer ons

SYNDICUS PLUS

Nieuwstraat 86

3590 Diepenbeek

België

BE 0860.314.873

XPRTI Vastgoed management bvba

Tel  : +32 471 10 00 69

Email : info@syndicusplus.be

B.I.V. : BIV508133

Waarborgorganisme derden gelden NV AXA Belgium.

Submitting Form...

Oeps!!! er is iets misgegaag. Probeer nogmaals

Formulier ontvangen

Erkend makelaar en syndicus: een kwaliteitslabel

De aansluiting bij het B.I.V. (Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars) garandeert u de vereiste kwalificaties en een sluitende deontologie. Het BIV is een publiekrechtelijke beroepscorporatie met als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te waarborgen. Het beroep van syndicus is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige syndicusactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV (Wezijnski Danny BIV508133)

Onderworpen aan deontologische code BIV / BIV 508133

Controle instantie: Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel

Polisnummer BA vastgoedmakelaar

All content © TESIGNstudio, 2016. All rights reserved.